Badanie potrzeb i analiza biznesowa

Badanie potrzeb i analiza biznesowa

Czy kojarzysz to uczucie wycieńczenia – jest piątek wieczór, wszystkie możliwe terminy są zawalone, zespół zmęczony do granic, klient jest wściekły, produkt ma błędy, a zgłaszane poprawki zdają się nie mieć końca? Po kilku...